ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สะพานข้ามทางรถไฟคอกกระบือ ถึง ปั๊มบางจาก แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาออก กทม.)[ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบย้ายแนวจำหน่าย 22 เควี)
17/02/2562 08:00
17/02/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด