ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ลานทรายกำนันอู๊ด ถึง สะพานแม่น้ำลี้ ฝั่งตะวันตก
ติดตั้งระบบกราวด์ สายส่ง 115 เควี.
11/05/2565 09:00
11/05/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335/0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ