ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แรงสูง สุมานะปาร์ค
เปลี่ยนสายแรงสูงและตัดต้นไม้
16/01/2562 09:00
16/01/2562 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-244101
สิทธิชัย พันธ์ลูกท้าว
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ