ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.เดว่า รีสอร์ท เกาะเค็ดล่าง ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ซ.เดว่า รีสอร์ท เกาะเค็ดล่าง ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
20/11/2564 08:30
20/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด