ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทับใต้ซอย3(ตรงข้ามโรงเรียนบ้านทับใต้)
ปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่าย ปักเสาและพาดสายเคเบิ้ลอากาศหุ้มฉนวนแรงสูง บริเวณตั้งแต่ทางเข้าทับใต้ซอย3 ถึง บ้านนางพิมพ์นิภาทิพย์ (ทางแยกโรงปุ๋ย)
27/03/2563 08:30
27/03/2563 16:30
กฟอ.หัวหิน
0859497597
ประกอบ ท้าวขว้าง
ลำดับดาวน์โหลด