ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านกาแฟช้างไทย ที่ทำการอุทยานถ้ำปลา บ้านห้วยผา บ้านทุ่งมะส้าน บ้านนาปาจาด บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว บ้านห้วยซะลอบ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า บ้านน้ำกัด บ้านแม่สุยะ วัดป่าถ้ำวัว บ้านรุ่งอรุณ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง และงานตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้ต้องทำการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณร้านกาแฟช้างไทย ที่ทำการอุทยานถ้ำปลา บ้านห้วยผา บ้านทุ่งมะส้าน บ้านนาปาจาด บ้านห้วยผึ้ง บ้านห้วยทรายขาว บ้านห้วยซะลอบ ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า บ้านน้ำกัด บ้านแม่สุยะ วัดป่าถ้ำวัว บ้านรุ่งอรุณ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
08/08/2564 08:00
08/08/2564 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
อุดม เมืองมา
ลำดับดาวน์โหลด