ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านวังตามัว,บ้านหนองแซง,บ้านพรเจริญ ตำบล วังตามัว
PEAนครพนมจะทำการย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ให้แขวงการทางหลวงขยายถนน เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
14/05/2563 09:00
14/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด