ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
พื้นที่บริเวณฝั่งปั้มน้ำมัน ปตท. ถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก ปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในพื้นที่บริเวณฝั่งปั้มน้ำมัน ปตท. ถึง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 08.30 นาฬิกา และ เวลา 16.30 ถึง 17.00 นาฬิกา
08/02/2561 08:00
08/02/2561 17:00
กฟจ.ชัยนาท
056412500
สันติ พุ่มจำปา
ลำดับดาวน์โหลด