ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหอนาฬิกา ถึง บ้านคลองกระจัง (ฝั่งขวามือ ขาไปเพชรบูรณ์) ต.นิคมลำนารายณ์ , ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC
19/02/2561 08:00
19/02/2561 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง