ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไฟฟ้าพนัสนิคม ไลน์คลองขุด PSA07F-05
ไฟฟ้าพนัสนิคม ไลน์คลองขุด PSA07F-05 ก่อสร้างระบบจำหน่าย แยกคลองชลประทาน-แหลมประดู่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
27/10/2560 09:00
27/10/2560 17:00
สนง.เขต ก2 ชลบุรี
038-474387
วิชา พิมพ์ใจชน