ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนพหลโยธิน(ฝั่งทิศตะวันตก) ช่วงบ้านริมลาว - สวนสักโป่งสลี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย (ติดตั้งมิเตอร์แบ่งแดน)
15/08/2565 08:30
15/08/2565 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด