ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ดับทั้งวัน 08.30 - 16.30 น. ต.ศรีสำราญ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ . ต.โพนยาง / / ดับชั่วคราว 08.30 -09.30 และ 16.30 -17.30ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
-เปลี่ยนสายพาดสาย ระบบจำหน่ายด้านแรงสูง
17/09/2563 08:30
17/09/2563 17:30
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด