ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนบายพาสโคกสว่าง หมู่บ้านพันดารา 2 ตำบลโคกสว่าง วัดถนนเหล็ก วัดนาร่อง
เปลี่ยนคอนไปปชำรุด บายพาสเสาไห้
15/12/2564 09:00
15/12/2564 16:00
กฟจ.สระบุรี
0876669496
ขันติ มหาหิงคุ์
ลำดับดาวน์โหลด