ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่๑ ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
เนื่องด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง,แรงต่ำเพื่อแก้ไขกระแสไฟฟ้าตก บริเวณบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสรรพยา จึงจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในการนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอสรรพยา จึงขอดับกระแสไฟฟ้าในวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. บริเวณบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท หากการดำเนินงาน แล้วเสร็จก่อนกำหนด การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสรรพยาจะจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้ใช้ได้ตามปกติ ก่อนเวลา 16.00 น จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
05/01/2565 09:00
15/12/2565 16:00
กฟจ.ชัยนาท
0918385997
อนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด