ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่สถานีพนมทวน ถึง SF6 บ้านศาลายายเก็บ
ย้ายสายระบบจำหน่ายแรงสูงจากเสาที่ชำรุดมาเข้าเสาต้นใหม่(จำนวน2ต้น) บริเวณสามแยกไฟแดงพนมทวน
25/09/2563 09:00
25/09/2563 16:30
กฟอ.พนมทวน
0625619235
กิตติกันต์ภัทร์ พรหมชนะ