ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.จาน หมู่1,บ.ม่วงนาดี หมู่5,บ.โคกยาว หมู่6,บ.นาขาม หมู่8 ต.โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงเสริม ขนาด 100 kVA จำนวน 1 เครื่อง ที่บ้านนาขาม หมู่8 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
27/10/2563 08:00
27/10/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด