ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่ 9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 13.00 น. บริเวณหมู่ 9 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
31/05/2562 11:30
31/05/2562 13:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายพรวิศิษฎ์ 080-9419479
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด