ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านใหม่เวียงหวาย
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณบ้านใหม่เวียงหวาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.0๐ น. ถึง 16.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 ขออภัยในความไม่สะดวก ในครั้งนี้ด้วย
24/05/2564 09:00
24/05/2564 16:00
กฟอ.ฝาง
053-453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ
ลำดับดาวน์โหลด