ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าอ่าง ทางแยกไปบ้านไร่ ตำบลท่าอ่าง อ.โชคชัย
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
03/03/2563 09:00
03/03/2563 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด