ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยรักษ์มิตร 5 ใน ซอยจินตคาม ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
17/05/2564 09:00
17/05/2564 16:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด