ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณเทศบาล 6ตลาดแม่เกียงเตียง ถึง แยกเทศบาล 7
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/10/2562 09:00
18/10/2562 17:00
กฟอ.วารินชำราบ
045-396055
ณฐญุตม์ ไชยโกฎิ
ลำดับดาวน์โหลด