ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกตลาดลืออำนาจ ถึง สะพานลำเซบก อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
22/10/2563 09:00
22/10/2563 16:30
กฟอ.ลืออำนาจ
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด