ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตามแนวถนนสมเด็จ - คำม่วง บ.สี่แยกสมเด็จ หมู่ 4,10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูงและเปลี่ยนเสาแรงสูง12เมตร เป็น 12.20 เมตร
15/07/2564 08:30
15/07/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด