ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยตรงข้ามไหมพรหมการทอ ถึงบริเวณซอยลุงทิพย์
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณซอยตรงข้ามไหมพรหมการทอ ถึงบริเวณซอยลุงทิพย์ เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายกระเเสไฟฟ้าเเรงต่ำ
31/08/2562 09:30
31/08/2562 15:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด