ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เลยแยกวัดสง่างาม ถึง ซ.วัดกระแจะ และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสาย บริเวณ เลยแยกวัดสง่างาม ถึง ซ.วัดกระแจะ และข้ามแม่น้ำ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 4 วัน ได้แก่วันที่ 16,23,25 ก.พ.2564 และวันที่ 1 มี.ค.2564 เวลา 07.30 น.-16.30 น.
01/03/2564 07:30
01/03/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด