ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4 ตำบล โพชนไก่ อำเภอ บางระจัน สิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการพาดสายไฟฟ้าแรงสูง โดยมีผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบคือ
1.บริษัท ล้อมรักธัญญา จำกัด
2. ร้านอาหารร่มไม้ปลายนา
3.โรงอิฐนางสุรัตน์
11/03/2563 09:00
11/03/2563 16:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผัง
2ประกาศดับไฟ