ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกหนองม่วง
พาดสายแรงสูง 185 ตร.มม.
02/11/2563 09:00
02/11/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด