ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะสมอ บ้านดอนสับฝาก บ้านหายโศก
งานปรับปรุงระบบจำน่าย ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง
02/02/2563 09:00
02/02/2563 17:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370 ,037-452684
วรพล บัวบาน