ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากซอยสุขสมบูรณ์
เปลี่ยนสาย N เปลือยเป็นสายหุ้มฉนวน
28/08/2562 09:00
28/08/2562 17:00
กฟภ.เมืองพัทยา
038-426463,038-428502
สุวัธชัย เอกอมรวิริยะ
ลำดับดาวน์โหลด