ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองดินแดง บ้านคลองตาหมื่น ,บ้านคลองเตย ต.ทุ่งโพธิ์
ในวันพุธที่ 20 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.จะดำเนินการปรัปปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
20/05/2563 09:00
20/05/2563 16:00
กฟอ.นาดี
037-455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด