ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านศรีสมบูรณ์ ถึง บ้านนาสีดา อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
19/11/2564 09:00
19/11/2564 16:30
กฟอ.เสนางคนิคม
045-451253,045511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด