ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเขาแก้วนมโฑ หมู่ 1 - 6 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทมีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว พื้นที่บริเวณบ้านเขาแก้วนมโฑ หมู่ 1-6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขอดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณพื้นที่ดังกล่าว หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดก็จะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ปกติทันทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท จึงขออภัยในความจำเป็นในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย
07/12/2564 09:00
07/12/2564 17:00
กฟจ.ชัยนาท
056-499253
นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด