ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่แสลม บ้านชัยชมภู ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
06/08/2564 08:00
06/08/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด