ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโนนไทย ถึง บ้านด้อนแต้ว ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
1.พาดสายเคเบิ้ล 185 ต.มม.ระยะทาง 1,000 ม.
2.รื้อถอนสายเปลือย 185 ระยะทาง 1,000 ม.
15/08/2562 08:30
15/08/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0872484350
ประพันธ์ ปัญญาสุทธิเลิศ
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ