ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกบ้านดอนเกตุ ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ปรับปรงระบบจำหน่ายระบบ 22kv ช่วงที่6 บริเวณแยกโชคชัย - ครบุรี (ฝั่งขวา)
24/08/2562 09:00
24/08/2562 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด