ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสักหลง - บ้านหนองบัว
ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
18/11/2564 09:00
18/11/2564 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด