ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าค่ายกองพันทหารราบที่ 1 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
แก้ไขเสาแรงสูงเอียง หน้าค่ายกองพันทหารราบที่ 1 ม.12 ต.ดงพระราม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
26/11/2564 07:30
26/11/2564 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด