ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดดอนตาไล้ ม.6 ต.บางหลวงและฝั่งตรงข้ามวัดดอนตาไล้ ม.8 ต.ชัยนาท
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
08/07/2563 09:00
08/07/2563 15:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
เทพนรินทร์ ตุ้มโท
ลำดับดาวน์โหลด