ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ชัยพร,บ.เทพมีชัย,บ.โนนสุพรรณ,อบต.ชัยพร,ชลประทานบังบาตร,หมวดการทางบึงกาฬ,ศุนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช,บ.บังบาตร ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น.
บ.ชัยพร,บ.เทพมีชัย,บ.โนนสุพรรณ,อบต.ชัยพร,ชลประทานบังบาตร,หมวดการทางบึงกาฬ,ศุนย์อนุรักษ์พันธุ์พืช,บ.บังบาตร,สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,ภูสิงห์ มิ่งมิตร จำกัด ดับไฟเวลา 08.00-17.00 น.
30/04/2562 08:00
30/04/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด