ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.วังหลุมใต้ ม.9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (สายโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีเดียมาร์ค)
กฟอ.ตะพานหิน จะทำการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำกรตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. พื้นที่ไฟฟ้าดับได้แก่ หมู่บ้านวังหลุมใต้ หมู่9 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (สายโรงไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีเดียมาร์ค) ทั้งนี้จะเร่งปฏิบัติงานให้เสร็จโดยเร็ว หากแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟคืนระบบทันที ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
18/08/2563 09:00
18/08/2563 16:00
กฟอ.ตะพานหิน
056-622133
สันติ พิมพ์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด