ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สนง.ประมง ถึง โชว์รูมฮอนด้า ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปักเสา พาดสายใหม่ บริเวณ สนง.ประมง ถึง โชว์รูมฮอนด้า ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (วันที่ 16,18,20,23,25 มิ.ย.63)
16/06/2563 07:30
16/06/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด