ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กม.25 บ้านศรีปทุมวัลย์ - บ้านหินใหญ่
ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายบ้านศรีปทุมวัลย์ (กม.25) บ้านห้วยลึก บ้านห้วยท่อม บ้านห้วยแหรง บ้านเกาะหลา ถึง บ้านหินใหญ่ ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
06/12/2562 09:00
06/12/2562 17:00
กฟจ.สุราษฎร์ธานี
091-0432577
อภิรักษ์ เทพทุ่งหลวง