ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุพลับพลา ก่อนถึงศาลตาปู่ (ต้นมะขาม) ตำบลพลับพลา
ติดตั้ง insulation cover การ์จกันสัตว์ ที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อลดเหตุไฟฟ้าขัดข้องที่มีสาเหตุจากสัตว์
29/03/2563 13:00
29/03/2563 15:00
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 1129
นัฐพงษ์ ทิศนาม
ลำดับดาวน์โหลด