ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์สถานีจ่ายไฟสำโรงทาบ-สามแยก อ.สำโรงทาบ
ปักเสาแรงสูงขนาด ๑๒.๒๐ ม.จำนวน ๑ ต้นพร้อมอุปกรณืประกอบหัวเสา บริเวณใกล้โรงสับไม้ทรัพย์อนันต์ อ.สำโรงทาบ
17/05/2562 09:00
17/05/2562 16:00
กฟอ.ศีขรภูมิ
081-0752134
บรรจง รัมพณีนิล
ลำดับดาวน์โหลด