ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าบง หมู่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า โดยมีบริเวณที่ดับกระแสไฟฟ้า คือ บ้านป่าบง หมู่ 8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หากท่านมีเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าและมีความจำเป็นต้องเดินเครื่องยนต์ ขอให้ท่านตรวจสอบและปลดสายเมนสวิตช์ ตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อย มิฉะนั้นอาจมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในระบบจำหน่ายทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้กระแสไฟฟ้า ตามวันเวลาดังกล่าว และขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5331-1300 ช่างผู้ควบคุมงาน นายปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 061-685-1557 หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับทันที ( ทั้งนี้หากสภาพอากาศมีฝนตกในวันที่แจ้งดับกระแสไฟฟ้า จะขอยกเลิกดับไฟในเวลาดังกล่าว )
26/11/2562 08:30
21/11/2562 16:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ