ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านท่าอิบุญม.1-ม.12-บ้านโปร่งข้างม.2-บ้านดงทิพย์ม.3 อ.หล่มสัก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
22/11/2563 09:00
22/11/2563 11:00
กฟอ.หล่มสัก
056-912119
สุทัศน์ นาคีสถิตย์
ลำดับดาวน์โหลด