ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามเรือนจำกลางระยอง ตำบลแม่น้ำคู้
ดับไฟเพื่อเพิ่มขนาดหม้อแปลงและเปลี่ยนสายแรงต่ำ
23/02/2564 09:00
23/02/2564 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738
ชัยยงค์ แซ่ลิ่ม
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ