ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามศูนย์ราชการ(ฝั่งโชคอนันต์) ถึง ปากซ.สวนพุทธรรม ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณตรงข้ามศูนย์ราชการ(ฝั่งโชคอนันต์) ถึง ปากซ.สวนพุทธรรม ม.8 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันที่13,15 พ.ค. 2563 เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. (2 วัน)
13/05/2563 07:30
13/05/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด