ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตั้งแต่วงเวียนหอนาฬิกา - แยกไฟแดงหน้า สภ.พุทธมณฑล ฝั่งมหิดล
ดับไฟ ปักเสาไฟฟ้า เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อยกระดับความสูงให้ได้ตามมาตรฐาน กฟภ.เนื่องจากถนนดังกล่าวมีการปรับปรุงให้มีระดับสูงขึ้นจากเดิม
22/11/2562 23:00
23/11/2562 05:00
กฟอ.พุทธมณฑล
0830197890
พลกฤต บรรยวัสถ์
ลำดับดาวน์โหลด