ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนคลองเตย – คลองเปล ตั้งแต่ หน้าโรงเรียนบ้านคลองเปล ถึง ปากซอยจันแก้ว ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รื้อถอน - เปลี่ยนสาย จากสาย 50PIC เป็นสาย 50SAC
05/06/2563 09:00
05/06/2563 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 – 806119 , 074 - 806128
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ